Online riešenia pre akceleráciu vášho biznisu

Špecifikácie aplikácií

Na základe cieľových požiadaviek, navrhneme a popíšeme funkčnosť budúcej aplikácie, včítane návrhov jednotlivých užívateľských rozhraní aplikácie.
Na dennej báze cez online video hovory konzultujeme so zákazníkmi pripravené návrhy, s cieľom spoločne vytvoriť optimálne riešenie. 

  • špecifikácia funkčných vlastností aplikácie
  • dizajn jednotlivých užívateľských rozhraní - wireframy, prototypy
  • detailný popis jednotlivých funkcionalít aplikácie

Výstupom je podrobná projektová dokumentácia (špecifikácia) premysleného  riešenia budúcej aplikácie, ktorá umožní presne odhadnúť náročnosť a rozsah potrebných programátorských a grafických prác.

 Ak mate záujem o nezáväznú konzultáciu, neváhajte nás kontaktovať emailom na info@bisnet.sk