Online riešenia pre akceleráciu vášho biznisu

Produktový dizajn aplikácii

Na základe cieľových požiadaviek, navrhneme ako bude fungovať budúca mobilná, alebo webová aplikácia.
Na dennej báze cez online video hovory prezentujeme zákazníkom vypracované riešenia, konzultujeme ich a spoločne vytvárame optimálne riešenie. 

  • štruktúra aplikácie
  • dizajn jednotlivých rozhraní - wireframy, prototypy
  • popis funkcionalít 
  • špecifikácia, projektová dokumentácia

Výstupom je dokumentácia premysleného  riešenia budúcej aplikácie, ktorá umožní presne odhadnúť rozsah potrebných programátorských a grafických prác a tým aj cenu aplikácie. 

Automatizovaný Newsletter marketing

Navrhneme a pripravíme marketingovú kampaň, postavenú na automatizovanom generovaní emailových a SMS správ s personifikovaným obsahom.

  • efektívne získavanie kontaktov
  • vytvorenie interaktívnej komunikačnej stratégie
  • príprava, realizácia a vyhodnocovanie emailových kampaní
  • pretavenie kontaktov na platiacich zákazníkov