KONTAKT

Kancelária

Radlinského 20
052 01 Spišská Nová Ves

tel. +421 911 878 303
e-mail: info@bisnet.sk

Fakturačné údaje

BIS net spol. s r. o.

Topoľová 17
052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 36179922
DIČ: 2020033235
IČ DPH: SK2020033235

Zapísaný v obchodnom registri, vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 9948/V

Číslo účtu: IBAN: SK4902000000001635784755